1820-1027-123
老师微信:cmsr168

资料下载

最新评论

联系我们

联系我们

机构:北京易学地理研究院

电话:1820-1207-123

微信:cmsr168

助理QQ:190191-8889

微信公众号:cmgx168

《民间风水一点通》(完整版)武术电子书下载.doc

资料下载www.fengshui89.com1年前阅读:3938

抖音扫码关注:
重明山人大师微信
重明国学抖音直播间,预告! 本周一晚八点,讲儒家八纲六艺,和王八蛋的由来 周三晚八点,讲因果法则,破除目前市面上很多佛教徒若说的伪因果理论。讲述我们传统文化的根本因果法则,天道承负。去伪存真。 周五晚八点半,讲慈航观音大士,破除世面上一切对慈航观音大士的偏执,偏见。 周日晚八点,讲故事。民间玄奇故事,赊刀人,守村人的真相。也许你闻所未闻。 主讲老师,重明山人。抖音号:cmgx3827 搜索关注。

《民间风水一点通》(完整版)武术电子书下载.doc
下载地址:https://www.5shubook.com/p-9296.html
手机地址:https://m.5shubook.com/p-9296.html
MIP地址:https://mip.5shubook.com/p-9296.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 写在前面的话 这是一部民间风水; 这是一种朴实的风水精华; 这是一种原始的风水技术; 这是一种不用罗盘就能看风水的技术; 这是一种最简单的风水技术; 这是一种最实用的风水技术; 这是一种不辨方向也能看风水的技术; 这是一种没有花拳绣腿的风水技术; 这是一种不做笔记也能会的风水技术; 这是一种让你揭开许多原来解不开的风水谜团的风水技术; 这是让你达到一个顶峰的风水技术。 作者简介 高善亮,1970年10月出生,大专文化,毕业于德州学院,财经专业,后分配到大型棉纺企业担任财务工作,2001年为财务经理,自1991年开始涉及周易文化,最先看的是邵伟华先生的周易预测例题解,92年偶然看到周易梅花数一书,觉得有趣,93年运用梅花易数测得一卦,地点农村我的家,正是秋收的季节,我是根据当时家里的树上有三只麻雀打架的时间起的卦,当时那三只麻雀打得吱吱的乱叫,从树上打到地下,从地下打到树上。按照不动不占的原理,当时就会用阴历的时间起卦,起的天火同人卦,变卦天雷无妄,断次日有两个老头在我家门前打架,其中一个头部受伤,时间为卯时,我的依据是同人就是相同的两个人,离火克乾金,乾金为老头,断卯时是木能生火,火旺克金,然而次日早上什么也没有发生,中午12点左右,一个老头A掖下夹了一些庄稼从西往东来到我家大门前,与另一个老头B相遇,B给A开玩笑说他哪里偷来的豆子,这时A可能不高兴,就骂了B一句,结果二人对骂,然后动手,A把B的脑袋用脚踩住,在我家门前捡起一根木棍,就猛的抽起来,打得B遍体鳞伤,我妈在家听到动静出来劝架,结果来不开两人,最后在邻居家把22的小伙子胜国喊出来才把二人分开,结果B在家休息了近三个月。谁也不赔谁钱,不了了之。两个人都是光棍且无有亲属。当时我这一卦断的邪乎,全村的人都期待的次日的结果,结果真的发生了,虽然应验的时间不对,但是这一卦对我触动相当大,从此我迷上了周易。 后来又看八字方面的书籍,一直到2002年一直没有入门,后经易经大师杨泽卯先生引导让我走出去学习拜访名师,我先后学习了李涵辰老师的新派八字、玄空风水、邓海一老师的俏梅花,韩海军老师的梅花心易,然而风水方面一直渗透不多,后来访得一民间风水高手指点,加上自己不断的实践,技法上日趋成熟,随着单位的效益不好,毅然走上周易这条漫漫长路,目前被多家企业聘为常年风水顾问。 本门风水技法简介 本门技法的运用所用的基础知识八卦图、大游年、五行生克,各种阳宅外煞;其中大游年的排法突破了传统的以住房开头的排法,这是一个创举,根据阴阳图其大无外其小无内的原则,大看一国一城一村,小看一家一户一屋,本门技法还突破了没有院墙的宅院的看法,看没有也存在;民间风水是流传在我国最古老的文化遗产,此套方法耗费我师四十年心血收集整理,创新自成一派,每种坏格局都有不同的调整化解方法,是集勘察、策划、调整、化解为一体的周易理论。另外本技法不使用罗盘。 本门技法没有花拳绣腿,本书所写都是最常见的风水格局,真正的风水精化都在民间,其风水断语世人罕见,实践中铁板神断,百发百中。往往一句话就道破其中玄机,本书废除了很多无用的东西,繁删就简,周易中有简易→变易→不易,本技法变不易为简易,使所学之人如醍醐灌顶豁然开朗,学完之后发现看风水原来是那么简单。 本门技法推陈出新,不与任何风水技法冲突,中国文化博大精深,风水派别形形色色,每派都有其精化所在,体现原始是本技法的亮点,为防止以术害人本书的含金量只能为四成,风水助人亦能杀人,所以很多绝技不能写于书上,只能在课堂上口传心授与正派有德之人。 本技法本着弘扬中国民间文化,助人生活美满,服务于人类和谐的宗旨,其意广交天下易友,共同使民间精华服务于社会,望广大易友批评指正。 第一章 基础理论 朋友当你翻开此书的时候,我们已经是密不可分了,本书基础知识简单,你也不用死记硬背,只要明白了其理论就可以了。 第一节 八卦 乾五行为金 西北 老父 坎五行为水 正北 中男 艮五行为土 东北 少男 震五行为木 正东 长男 巽五行为木 东南 长女 离五行为火 正南 中女 坤五行为土 西南 老母 兑五行为金 正西 少女 第二节 八卦大游年 凶星五鬼、绝命、祸害;吉星天医、生气、延年; 中性星六煞; 乾六、天、五、祸、绝、延、生; 坎五、天、生、延、绝、祸、六; 艮六、绝、祸、生、延、天、五; 震延、生、祸、绝、五、天、六; 巽天、五、六、祸、生、绝、延; 离六、五、绝、延、祸、生、天; 坤天、延、绝、生、祸、五、六; 兑生、祸、延、绝、六、五、天。 第三节 宫星相克 火入乾宫损老父; 土入坎宫伤中男、小口; 木入艮宫伤少男、小口; 金入震宫伤长男; 金入巽宫伤长女; 水入离宫伤中女; 木入坤宫伤老母、少妇、少女; 火入兑宫伤少妇、少女; 第四节 九星兴败 贪兴长子巨兴中,武曲小房必定隆; 文败中房禄败少,破廉长子受煎熬; 水一火二木三数,金四土五有常经; 若非仔细深研究,祸福参差断不明。 第五节 化象 纯阴每年多疾病,纯阳财旺无儿孙; 内克外爻贼不入,外克内爻伤我身; 阴入阳宫先生女,阳入阴宫先生男。 第六节 五鬼穿家 五鬼入乾兑,小口定遭殃,重重损五口,家中不安康; 五鬼入水乡,次子先遭殃,长子小口死,累累病多伤; 五鬼震巽间,每年盗贼连,家中失了财,男女受熬煎; 五鬼入艮坤,六畜病难存,西南损五口,东北伤三人。 第七节 应期 生气辅弼亥卯未;延年绝命巳酉丑; 天医祸害并五鬼,吉凶俱应寅午戌; 九星加入细排比,六煞不外申子辰。 第八节 风水常识 左面流水为青龙,右面有道为白虎; 前有池塘叫朱雀,后面有丘说玄武; 前面朱雀文峰起,后面玄武状元多; 左面青龙文又秀,右面白虎能登科; 安宅不住水外流,不毛之地不安稳; 不住山口和山背,不住背后有祠堂; 前有庙宇住不得,川口之地不久长; 不住大路冲,不对两池塘; 不住坟茔牢狱口,不住四通八达方。 凡建一宅,必有一门,建房有先后,房屋有高低,以墙为界,院宅坐向不宜纯阴,不宜纯阳,只有宫殿衙门,寺院才是纯阴纯阳的,例如宋朝的开封府大堂是纯阴的,一般民宅出现纯阴纯阳,将出现男大不娶,女大不嫁。 民宅以方正、整齐、适中为吉。 如太高、太大、太小、太低、东虚、西实、东扯西拽损丁损财。 地基太高,孤立无援,前深后陷,房高院窄会贫困,房少人多吉,房多人少凶。 主房和配房要按照八卦原理正配要像人一样浓眉大眼配高鼻梁,四方海口,主房高大配房要适中,看起来鲜明夺目,主次分明,弧房高大,60年后变荒坡。 大小机动车辆为白虎不宜放在青龙的位置,应放在白虎地,否则龙虎相斗,主人遭殃。 井在地理上为龙眼,也为地钉。 厕所的位置非常重要,它能镇压凶星,化解路煞,起着阴阳调和的作用。 艮宫乾宫不得为厕所,会出现小儿不聪明,老父心不静。五鬼的位置适合厕所、仓库、养殖六畜。 阳宅有三要,但看门主灶。 伙房除不安放在六煞、五鬼、绝命、祸害的宫位上,乾宫和艮宫最好不要安厨房,乾灶损老父,老父弯腰把头低,腰疼肾病性功能差。 艮灶是火烧子孙山,小儿难养,求子不利。 坟墓、桥梁、砖窑、石灰窑、井、变压器都为白虎,巽方井坑吉。 第二章 凶宅名字及断语 轿杆地、换主宅; 水来土屯专克二门; 乱当家,家长不做主; 青龙斩首;外事牵连; 炮打青龙头;继母宅; 单刀劈门,不久伤人; 火烧子孙山;破家煞; 双跨药锅,单跨药锅; 对堂煞;三愚院; 囚、困、凶院;二主并立; 水破天心;阴破天心;火烧天心; 独占鳌头;星宫不围,孤雁失群; 官司宅; 五鬼类型 主犯五鬼;门犯五鬼;巧生五鬼;五鬼穿家;五鬼穿宫;五鬼闹灶;鬼推磨;二鬼捧火炉。 白虎类型 白虎欺主;白虎吃子;白虎群羊;白虎望月;白虎坑桥;白虎井;炮打白虎;破家煞; 反弓路;强龙吐舌;悬梁路;五常路; 簸箕院;瓦罐院;杏木院;白虎叼尸;棚头路;断头路; 延年院里有三子,三个儿子一顶子; 北高南塔拉,不出瘸子出哑巴; 大房滴小房,小儿哭断肠,不是爹哭儿,就是儿哭娘; 门前有大坑,继母到家中(分形状); 阴赶阳出少亡,阳赶阴断子孙; 金克木犯绝户,不出绝户出寡妇; 还有很多断语在此不能一一列出,基本一句话就能说明问题。 第三章 化解术语 化解和阴宅风水是本门绝学,一句话就公开了千年的秘密; 老君移位;麒麟送子; 青龙腾起;虎虎生威; 文笔秀峰;双背剑; 乾元 西岳 天通 玉清; 金钱断;白虎归山、白虎入洞、白虎遁; 镇宅符;护身符; 第四章 新编何知经 何知人家灾情多,院宅建成鬼推磨; 何知人家被刀杀,阴阳宅前路交叉; 何知人家出武官,阴宅后面双背剑; 何知人家穷又穷,不毛之地立坟茔; 何知人家出文武,阴阳平衡龙抱虎; 何知人家少人丁,阴宅背后坐了空; 何知人家困加穷,阴宅有沟虎抱龙; 高土坡上埋一坟,风吹水冲走女人; 何知人家少爹娘;阳宅纯阴或纯阳; 何知人家常有病,主房两边找原因; 何知人家命不长,因为家中犯对堂; 何知人家常受欺,原来院落是三愚; 何知人家出少亡,群虎对着一个羊; 何知人家主分散,天心里面出麻烦; 何知人家凶上凶,子午卯酉对着冲; 何知人家大学生,文笔秀峰照坟茔; 何知人家眼有病,冲门枣树为眼钉; 何知人家有胃病,有棵大树在院中; 何知人家有肝炎;石榴枣树近房檐; 何知人家有咽炎,枣树靠近灶房前; 何知人家心不静,乾宫厕所克老公; 何知人家儿不聪,六畜则所在艮宫; 何知人家腰腿疼,宅院一旁有路冲; 一条胡同路不通,五身不全在其中; 何知人家出哑巴,胡同南高北塔拉; 何知人家动哭声,大房滴在小房中; 何知人家久病疾,双跨药锅定不虚; 何知人家断子孙,院宅艮宫找原因; 何知人家常破财,小路对着巽宫来; 何知人家常遭殃,家犯五鬼穿公堂; 何知孩子不听话,主房小来配房大; 小路对着巽宫来,婚迟子晚带破财; 何知人家运不强,青龙白虎欺着堂; 何知人家损人口,前后白虎大张口; 何知人家子孙散,坟茔被路来冲断; 门楼高大不见好,流年官司打不了; 何知人家丁财旺,修坟祭祖孝爹娘; 何知人家无灾祸,主席提出要和谐。 阳宅和阴宅风水化解在课堂上专门讲解。 第七章 阳宅总纲 国家以首都为主,省 市 县 乡以政府所在地为主,村以村委会办公所在地为主,公司企业以老板办公室为主,民宅以住房为主,一院同居数户以锅灶为主看吉凶。 一 乾门乾主 此名伏位纯阴之宅,初年大发,但纯金不化,阳胜阴衰,久则妇女天亡,孤。 门主配灶 坎灶水泄金气,初年得财,吃喝嫖赌,妻子损伤。 艮灶为天医,纯阳无阴生三子,年久伤妻损子,重娶妻妾,过继,抱养, 震灶,犯五鬼,长子不利,官司口舌,伤人败财,凶。 巽灶,为禄存土,初年小吉,久则妇女短寿,腰腿心腹疼痛。 离灶,火金相克,阴胜阳衰,多女少男,财丁不旺,久则寡居,妇人性刚,主头疼,眼疾,恶疮。 坤灶,为延年,夫妇正配,主生三子,福禄齐全。 兑灶,为生气,初年发财发丁,久则重娶妻妾。 乾灶,三阳同居,初年发福,久则克妻克子。 二 乾门坎主 名六煞主,初年有财,久则克妻伤子,寡居克子,荡产亡家。 乾灶,火泄金气,破财克子 坎灶,散财,乏嗣。 艮灶,与门相生,生三子,与主相克,中男短寿,心腹疼痛,蛊胀,疼疾,乏子。 震灶,初年稍可久则大凶 坤灶,丁财两旺,主伤中男,二门绝 兑灶,发丁,妇人短寿,久则寡居淫荡 三 乾门艮主 名天医,生三子,念佛行善,初年富贵男仁女义,但纯阳不化,年久克妻伤子,孤寡过继 坎灶,邪魔作乱,男女夭亡,小儿难养,心腹疼痛 艮灶,财旺,儿女受伤,人丁不旺 震灶,黄肿,虚痨,克子,凶。 巽灶筋骨疼痛,克妻伤子,产痨黄肿。 离灶惧内克子,头昏目疾。 坤灶大吉 兑灶大吉 乾灶初年吉利,欠后克妻克子,寡居 四 乾门震主 名五鬼宅,官司口舌,失火,失盗,男女夭折,田产败退,父子不和,长门先绝,次及别门 坎灶久后人丁不旺 艮灶发财不发丁,小儿病痛 震灶大凶 巽灶妇女短寿,筋骨疼痛,滑胎,产死 离灶男人短寿 坤灶吉凶均有 兑灶凶 乾灶绝,大凶 五 乾门巽主 名祸害,初年发财发丁,久则妇女夭亡,贼盗官司。 坎灶初年财丁两旺,久则不利 艮灶乏嗣 震灶大凶 巽灶妇女短寿 离灶妇女专权,男人短寿 坤灶老母夭亡 兑灶男女短寿 乾灶伤妻克子 六 乾门离主 名绝命宅,老公痨疾短寿,头疼恶疮,散财,贼盗,寡居,绝子。 坎灶破财,淫荡,克妻 艮灶克子,妇女性烈 震灶大凶 巽灶长女,长妇受克,滑胎产亡夭寿 离灶大凶 坤灶半吉半凶 兑灶凶 乾灶不吉 七 乾门坤主 名廷年宅,土金相生,夫妇正配,生三子,一家和美,子孝孙贤,宝贵荣昌。 坎灶克中男,肚腹疼痛 艮灶吉,对少男不利 震灶凶 巽灶老母,长妇,妇女女夭寿 坤灶大吉 兑灶大吉 乾灶吉,对老父不利 八 乾门兑主 初年宝贵,为生气宅,有丁有寿,久则重娶妻妾,寡母撑家。 坎灶破财乏子,克妻,淫荡 艮灶吉,对少男不利(火烧子孙山) 震灶大凶。 巽灶女人产亡,筋骨疼痛。 离灶男女短寿,破财。 坤兑灶大吉 乾灶阳胜阴衰妇女夭亡,寡居,淫荡 一 坤门,坤主 名伏位,同田为富,初年发达,久则伤男,乏子,妇女持家,补乾大吉。 兑灶发富发贵,三阴同室,久则乏子,宠婿过继。 乾灶大吉。 坎灶财绝,心腹疼痛。 艮灶吉,对少男不利。 震灶凶。 巽灶男女乏寿。 离灶不吉。 坤灶发财乏子,寡母义子 二 坤门兑主 名天医,妇女好善,初年发福,阴胜阳衰,久则男人夭亡,小儿难养,宠婿过继抱养,六户不清。 兑灶吉,纯阴无子 乾灶财丁两旺,寿高,功名显达 坎灶凶,艮灶吉。震巽灶凶 离灶凶。坤灶二女同居,发财缺丁 三 坤站乾主 名延年生三子,男女高寿,儿女满堂子孝孙贤,宝贵荣昌 兑灶三吉灶大吉 乾灶吉,对父不利 坎灶凶 艮灶吉,不利少男 震巽离灶凶 坤灶大吉 四 坤门坎主 水来土屯,专克二门,中男短寿,贼盗,狂骗,败财官司口舌 坎、震、巽灶凶 离灶半吉,半凶 坤灶不吉 兑灶男女短寿 乾灶半吉半凶,久则淫荡财绝 艮灶男女不利,小儿难养 五 坤门艮主 名生气宅,同田为富,田产进益,六畜兴旺,男女高寿,儿孙满堂,年久未免多灾。 坎灶凶 艮灶吉,对少男不利(火烧子孙山) 震灶脾胃心疼,黄肿男女夭寿,乏子 巽灶老母多灾,黄肿产亡,痨病,妇女持家 离灶妇女刁恶,经脉有周,小儿难养 乾兑坤灶吉,大吉 六 坤门震主 名祸害宅,子母不各,先损才后伤丁,黄肿脾胃病,有财无丁,不能两全。 坎灶中男夭亡 震灶不吉,巽灶凶。离灶半吉半凶 坤灶不吉。兑灶男女短寿 乾灶半吉半凶/。艮灶男女不利小儿难养 七 坤门巽主 名五鬼宅,夭亡妇女,男人短寿,官司口舌,败产亡家,义子承宗。 坎灶吉凶兼半 艮灶克三门,妇女持家 震灶妇女不利 巽灶男女夭寿,大凶 离灶半吉半凶,坤兑灶凶 乾灶吉凶兼有,妇女短寿 八 坤门离主 名六煞泄气宅,妇女持家,男人夭寿,内乱不堪,久则乏子。 坎灶不孝 艮灶发财,妇女刁悍,小儿难养 震灶半吉半凶 巽灶凶 离灶初年发财,久后人丁稀少 坤灶半吉半凶 兑灶凶 乾灶男人短寿,寡居 一 艮门艮主 名伏位,初年发财顺利,久则克妻伤子,人丁稀少 坎灶大凶 艮灶有财无丁 震灶伤妻绝子 巽灶寡居绝子,妇女持家,义子过继 离灶初年发福,久则捍妇搅家 坤灶吉 兑灶大吉 乾灶父子和善,克妻,小儿不利,初年富,缺子 二 艮门震主 名六煞宅,破财,乏子,黄肿脾疾,初年穷苦有丁,久则克妻败绝。 震巽灶破财不吉 离灶吉凶交集 坤 灶不吉 兑灶发财,克男,寡妇持家 艮灶男女不利,小儿难养 坎坤灶凶 艮灶不吉 三 艮门巽主 名绝命宅,小儿难养,寡母养子,奴仆逃走。 震巽灶孤儿寡母,抱养异性,小儿难养 离灶悍女专权,经脉不调,血山崩漏 坤灶男女不利 兑灶妇女夭亡 乾灶产亡滑胎筋骨疼痛 坎艮灶凶 四 艮门离主 名祸害,阴性阳衰,男人懦弱,悍女作乱,家道不和,受妾妒妻,年久缺子。 艮灶初年发财,少男不利 震巽灶寡居,绝子 离灶妻夺夫权,妇女当家 坤灶发财,兑灶大凶 五 艮门坤主 名生气宅,田产进益,夫妇交寿,子孝子惯,年久星宫相克,小儿生疾。 震巽灶男女夭亡,小儿难养,官司口舌 离灶悍妇 坤艮兑乾灶大吉大利 坎灶大凶 六 艮门兑主 名延年,夫妇正配,夫妇和睦,子孝孙贤,夫妻百寿,兴家立业,生四子,西四宅,第一吉宅。 震巽灶妇女短寿,缺子凶 离灶少妇凶死 其它灶均大吉大利,坎灶凶 七 艮主乾门 名天医宅,一家好善,生三子,发财发贵,男人寿长,久则纯阳不化,克妻伤子,孤寡过继 震巽灶男女夭寿,凶 离灶寡居,破财,缺子,眼疾,恶疮 坤兑灶吉 乾灶克妻伤子 坎灶小儿夭亡,艮灶有财损丁 八 艮门坎主 名五鬼宅,投河血缢,官司口舌,亡家败业,父子不和,克妻伤子,忤逆不孝,腹内积块 震巽灶疯病寡居 离灶悍妇,搅家 坤灶中男短寿 兑灶吉 乾灶克妻伤子,破财,淫荡赌博 坎灶祸从天降,凶 艮灶凶 一 兑门兑主 名伏位宅,初年发财,久则纯阴,男人短寿,人丁稀少,孤儿寡母。 乾灶吉,兑灶有财无丁 艮灶吉,少男不利(火烧子孙山) 震巽灶妇女作乱,夭亡,乏子 离灶妖魔入宅,鬼怪重出,凶 坤灶二女同居,不同心,阴胜阳衰,男人短寿,绝子 二 兑门乾主 名生气宅,田产进益,人丁兴旺,妇女生寿,重娶妻妾,年久寡居。 坤乾兑灶吉,艮吉,不利少男 坎灶妇女夭亡 震巽灶妇女短寿,长子长女不利 离灶凶 三 兑门坎主 名祸害宅,产业败退,少妇夭亡,嫖赌淫荡,久后败绝。 乾灶败财伤丁。坎灶妇女短寿 艮灶小儿夭亡,缺子 震巽灶女人不利 离灶大凶 坤灶中男短寿,寡居缺子 兑灶妇女缺寿 四 兑门艮主 名延年宅,男女高寿,四年九年发福,已酉丑年应吉。 乾坤艮兑灶大吉大利 震巽坎离灶大凶 五 兑门震主 名绝命宅,寡居绝子,长男长女夭亡。心腹腰退疼,伤夫克子,田产败退。金克木犯绝户,不犯绝户出寡妇。任何灶位均凶。 六 兑门巽主 名六煞宅,二女同居,阴胜阳衰,克夫伤子,人财败绝,多生疼痛之灾。金克木犯绝户,不犯绝户出寡妇。任何灶位均凶。 七 兑门离主 名五鬼宅,妇女作乱,妻夺夫权,男夭女亡。人丁不旺,败产绝子,鬼怪作乱。任何灶位均不吉。 坤灶半吉半凶。 八 兑门坤主 名天医宅,天医福神通,家道甚兴隆。其家多好善,看佛又念经。阴胜阳衰,先吉后凶。 乾灶大吉。艮灶吉,不利少男。其它宫位均凶。 一 坎门坎主 名伏位宅,初年大发纯阳不化,久则克妻伤子,寡居,缺子。 艮灶中男不利,小口死亡 震灶初年发福,久则克妻伤子 巽灶五子登科,大吉 离灶吉,兑灶少妇夭亡 坤灶中男不利 乾灶克妻伤子,犯天门落水,出淫狂 坎灶三阳同居,初年发久后克妻乏子 二 坎门艮主 名五鬼宅,诸事不利,克少男,口舌是非,各宫位按灶均不吉利 三 坎门震主 名天医宅,救贫第一宅,初年人丁大旺,科甲连绵,年久孤独寡居,妇女撑家。 艮灶凶 乾灶淫狂,乏子 震巽离灶吉 兑灶男女不利 坤灶不吉 坎灶初年发,久后乏子,寡居 四 坎门巽主 名生气宅,贪狼得位,人财两旺,富贵双全。 震巽离坎灶大吉大利 艮灶小儿难养 坤灶男女夭寿,中男绝子 兑灶不利女人 乾灶长妇不利,主心腿疼痛,产亡 五 坎门离主 名延年,夫妇正配,富而且贵,田产六畜无不兴旺,年久克妻,心腹疼痛,眼 艮灶小儿不利,重娶妻妾 巽震灶生三子,子孝孙贤,吉,利甲连绵 离灶吉,坎灶吉 坤灶中男受克,短寿乏子 兑灶少女夭亡,女人作乱 乾灶男女短寿,主损老公寡居 六 坎门坤主 名绝命宅,中男短命,出寡妇 肚腹疼痛生积块,男女夭亡。 艮灶小儿不利,中男夭亡 震巽灶本入坤宫,母离翁,妇女夭亡 坤灶中男短寿,乏子破财 兑灶半吉半凶 乾灶吉凶各半 坎灶不吉 离灶半吉半凶 七 坎门兑主 名祸害,主散财破家,重要妻妾,妇女夭亡,多咳嗽,恶疮等症。 艮灶吉凶各半 震灶老母夭亡,田产败退,妇女不利 离灶主伤贤妇,恶疮凶死,妇女不利 坤灶有财,半吉半凶 乾灶男女短寿,吉凶各半 坎兑灶不孝 八 坎门乾主 名六煞,主犯天门落水出淫狂,破财,乏子,克妻伤子,初年发,不过十年即败。 艮震灶吉凶各半 巽灶伤妇败财,劳苦,人丁旺 离灶老翁短寿,克妻 坤灶中男不吉,半吉半凶 兑灶吉凶各半 乾灶缺丁克妻,破财 坎灶破财,乏子,克妻,伤子 一 离门离主 名伏位,二女同居,初年发财,人丁不旺,男妇短寿,久则寡居,缺子过继。 坤灶男夭寿,妇女撑家 兑灶女人做乱,短命凶死官司口舌 乾灶男妇夭寿,破财,寡妇撑家 坎灶吉,福寿双全 艮灶女人性刚,经脉动不调,义子撑家 震灶人财两旺,福禄双全 巽灶缺丁有财,过继,抱养 离灶男人短寿,女人撑家 二 离门坤主 阴胜阳衰,克夫伤子,初年吉利 坤灶男女夭亡,乏子,目疾,经脉不调 兑灶女人短寿,凶死,破财 乾灶吉凶各半 坎灶中男受克,男女夭亡 艮灶财旺丁稀,妻夺夫权,经脉不调 震巽灶老母短寿,人丁不旺,女人掌家,婆媳不和 离灶初年发财,久则缺子 三 离门兑主 名五鬼宅,克妻破财,女人作乱,乏子夭寿,外人欺压,多女少男 乾灶男女夭亡 坎灶女人短寿 艮灶半吉,不利少男 震巽灶多女少男,人丁不旺 离灶凶 坤灶男人夭亡 坎灶女人短寿 艮灶半吉,不利少男 震巽灶多女少男,人丁不旺 离灶凶 坤灶男人短寿,久则欠子 兑灶破财,女人短寿,凶死 四 离门乾主 名绝命,破财欠子,女人专权,多女少男,夭亡,目疾,恶疮。 坤灶平安 离灶老公夭亡,女人持家 兑灶破财,大败伤命。 乾灶不孝 坎艮震巽灶均不吉 五 离门坎主 名延年,子孝孙贤,财源广进,年久克妻,心腹疼痛,安巽灶解之 坤灶中男短寿,缺子,男女夭亡破财 兑灶少妇多灾,凶死妇女,作乱不和官司 乾灶主短寿,寡居,头心疼痛 坎灶吉凶各半 艮灶女人少于风,不利少男 震巽灶大吉大利,科甲连绵 离灶大吉 六 离门艮主 名祸害,初年发富发贵,犯妻夺夫权,人丁不旺,经脉不调女人撑家,过继,抱养。 坤灶次吉 兑灶女人短寿,道不合 乾灶损老公,乏子,破财 坎灶男女不利,小儿夭亡 艮离灶次吉 震巽灶发财不发丁,寡居,黄肿 七 离门震主 名生气,功名显达,大富大贵,利科甲,平地一声雷,穷书生忽而大发。 坤灶女人短寿 兑乾灶内外作乱,万病齐集,女人作乱 坎震巽离灶大吉大利 艮灶女人不利,小儿难养,妻夺夫权,女人刁恶 八 离门巽主 名天医,富贵双全,女人持家,初年发久则缺子,田产虽旺,义子撑家 震灶吉利 坤灶人口不安,女人作乱 兑乾灶;不吉 巽离灶初年发,年久不利绝子 一 震门震主 名伏位,初年富贵,阳胜阴衰,女人短寿,人丁不旺,久则过继,寡居。 巽离灶大吉大利 坤灶不利老母,黄肿,脾胃病 兑乾灶人亡败家 艮灶败绝 坎灶初年发晚年缺子,寡居 震灶初年吉,久则乏子克妻 二震门巽主 名延年,利秀甲,穷家忽而大富名“平地一声雷“ 震巽离坎灶大吉大利 乾兑灶克妻伤子,男女夭寿 艮灶乏子,破财 坤灶老母夭亡 三 震门离主 名生气,贪狼得位五子登科,人财两旺,寿高百旬 巽震离坎灶大吉大利,离灶出女强人 乾兑坤艮灶大凶,败绝 四 震门坤主 名祸害,木入坤宫母离老公,十有九穷,有丁无财,有财无丁 离灶平安,其它灶均不吉 五 震门兑主 名绝全,丁财两不旺,腰腿心腹疼痛,寡居绝子。 坎灶吉凶各半,其宅灶均不吉 六 震门乾主 名五鬼宅,主短寿,凶死人命,克妻伤子,田产败退,嫖赌淫狂,恶疮产亡。 诸灶均不吉,利改造。 七 震门坎主 名天医,初年大吉,久则伤妻克子,男女好善,人丁不利。 巽灶诸事吉利,吉 离灶吉,艮灶小儿小利 坤灶凶 震灶纯阳,久则缺子 兑乾灶凶 坎灶克妻伤子 八 震门艮主 名六煞,小儿败绝,男女夭亡,疯疾,脾胃黄肿破财,义子撑家,官司口舌。 坎灶半吉半凶 坤艮灶小儿难养 其它灶均不吉 一 巽门巽主 名伏位,纯阴,女人持家,初年有财,男人短寿,女多男少,久则缺子,过继抱养。 离灶女人俊秀,聪明缺子 坤艮灶绝子散财凶 兑乾灶妇女短寿,产亡,人丁不旺 震灶大吉 坎灶大吉 巽灶男人短寿,有财无丁 二 巽门离主 名天医宅,木火通明,发富发贵,妇女俊秀,一家好善,济人利物,久则破财,男人短寿,绝子,寡居 离灶初年吉,久后无丁纯阴之故 坤艮灶婆媳不和,女儿作乱,乏子寡居,恶妇抱养 兑乾灶男女短寿,坠胎产亡,乏子筋骨疼痛 坎灶发秀女,吉 震灶大吉 巽灶有财无丁 三 巽门坤主 名五鬼宅,诸事不利,祸连官司口舌,女人作乱,婆媳不和,缺子寡母撑家。 离灶吉 坤灶凶 兑灶三女同居,过继,抱养 乾灶女人不利 坎灶发丁不发财,中男不利 艮灶寡居,疯疾,绝子 震灶凶 巽灶女人短寿,心腿疼痛 四 巽门兑主 名六煞,金木相克,筋骨疼痛,男女短寿,寡居乏子,义子撑家。金克木犯绝户,如不绝户出寡妇。 坎灶吉,其它灶均不吉 五 巽门乾主 名祸害宅,阳胜阴衰,妇女短寿,产亡,腰腿,心腹疼痛,初年吉,久凶。 离坤兑乾艮震巽灶不吉 坎灶发丁不发财 六 巽门坎主 名生气贪狼得位,利科甲,人财两旺,妻贤子孝,富贵百年。 离灶福禄寿齐聚吉 兑灶女人短寿 乾灶克妻伤子,筋骨疼痛 坎震巽灶大吉大利 坤灶五鬼闹灶,家败人亡 艮灶生五子,主损三人先绝三门 七 巽门艮主 名绝命宅,伤小儿,过继,官司,贼盗,破财,寡居绝子。 离灶妻夺夫权,刁妇,经脉不调 坤灶为五鬼凶 兑灶不吉 乾灶女人短寿,产亡 坎灶小儿不利 震巽灶堕胎,乏子,寡居 艮灶小儿不利 八 巽门震主 名延年,利科甲,先贫后富,秀才出状元归“平地一声雷“速发之宅。 震巽离坎灶均大吉大利 坤艮灶小儿难养,老母短寿 乾兑灶克男伤女,家败人亡,筋骨疼痛 第八章八宅配八卦 门,主灶互配,三者回环 一暑为天,乾门乾灶,产业兴,家富有,但二公同室伤妻克子,重娶妻妾,长房子孙不利。 断纯阳先吉后凶,断主伤妻丧女,有阳无阴好孤独,兄弟同居缺子。 二 天风妒乾灶配巽门,长妇产亡,心腿疼痛,损人伤畜,妇女短寿。 断妒卦女人苦死,老公宠妾淫生,妇女淫邪又生疯,冰消互解准定。 三 天山遁乾灶配艮门,功名显达,田产丰益,父慈子孝,阳胜阴衰,女人夭寿,久则乏子。 四 天地否乾灶配坤门,阴阳正配,产业丰盛,人丁兴旺,逢已酉丑年应瑞。 断武曲金星号延年,乾坤正位开笑颜,双双父母喜吉庆,个个儿女好英贤。 五 风地观巽灶配坤门,主伤老母,长妇难产,伤丁破财,官司口舌是非。 断观卦疯邪噎病,长招鬼魂心疼,尊卑不睦病来攻,缺子阳衰阴盛。 六 山地剥艮灶配坤门,阳土,阴土积成山。少男老母欢悦,家业兴降,久则脾虚不食,腹疼。 断剥卦积成山,少子投母怀,钱财广进来,偏心少子多爱。 七 火地晋离灶配坤门,母女同居,男子短寿,小儿难养,妇人夭亡,年久缺子。 断晋卦阴人积财,伤阳死妻重娶。宅内阴胜儿孙稀,终久外姓继承。 八 火天大有离灶配乾门,伤老公损中女,火盗是非,自缢投河,败财绝子。 断大有中女血产,噎食败家亡人,火盗机侵见灾殃,长幼疾病生疮。 一坎为水坎灶配灶门,初年顺利,女人寿短。 断纯坎九年利,骄傲属中男,落水多淫荡,伤妻子孙难。 二 水泽节坎灶配兑门,主伤中男少女 断节卦互魔生,财散损人丁,绝子并贼盗,遗精,吐血,难停。 三 水雷屯坎灶配震门,初年生三子,家和万事兴,久则女人短寿,人丁不旺。 断纯阳财旺子不兴,初年万事均兴隆,年久女人皆短寿,不旺人丁福不成。 四 水火既济坎灶配离门,富贵双全,人丁大旺,久则女中短寿,心疼,目疾。 断即济有成无败,祗愁双目生灾,天生改配套家财,男女福寿无害。 五 泽火革兑灶配离门,先伤幼妇次伤男,贼盗官非子女艰,头痛眼红梦不寐,劳嗽,吐红产亦难。 断革卦官灾横祸,血光噎食伤身,女人娼狂,灭儿孙,可怜一门绝尽。 六 雷火丰震灶配离门,田产进益,人才清秀。 断钱财如云来相聚,卦诣恩同雨露深,终使无心求富贵,怎耐富贵寻上门。 七 地火明夷坤灶配离门,纯阴伤男,缺财损丁,血病。 断明夷主人不利,义子阳人命乖,女人宅内乱家财,地火凶星速败。 八 地水师坤坎配坎门,中男,老母夭亡,经滞肾虚,聋哑,小儿难养。 断师卦伤男女,养子多投军,心疼瘫患病缠身,年年人伤畜损。 一 艮为山艮灶配艮门,小儿难养,妇女短寿。 断纯艮钱财进益,外姓义子同承,阳胜阴衰亦不宜,女人疾病不利。 二 山火贲艮灶离门,先损中男,次伤中女。 断贲卦人离财散,女名他乡臭扬,八年之内死逃亡,尊卑上下不当。 三 山天大畜艮灶配乾门,初年吉利,久则伤妻克子。 断大畜,阳胜阴衰,父子和顺相生,此宅福德子孙兴,久后女人小口疾病。 四 山泽损,艮灶配兑门,阴阳正配,富贵双全,人财两旺。 断少男少女配成双,和气迎门喜气扬,忠义贤良原有素,温夸五谷粮满仓。 五 火泽睽离灶配兑门,男人短寿,田产败退,寡妇专权,伤财缺子。 断睽卦妻妾伤损,人生痨疾之灾,绝子女胥进门来,伤人损畜财败。 六 天泽履乾灶配兑门,钱财进益,孙孝孙贤,重妻宠妾。 断天泽豪强富贵,贪生五子荣华,伤妻宠妾定无差,因是翁配娇娃。 七 风泽中孚巽灶配兑门,男人短寿,绝子损财,伤残。 断中孚产病血蛊,疯狂淫乱相侵,孤阴无阳应凶临,家财产业荡尽。 八 风山渐巽灶配艮门,人财两绝,女人持家。 断渐卦游子逃走,疯狂腹疼蛊灾,小儿难养损家财,颠三倒四败坏。 一 震为雷,震灶震门,初吉利求名,女人夭亡,小儿难养,出愚顽之人。 断二木成林貌美,亦玉财帛兴隆,多发钱财多蹭蹬,女人常常疾病。 二 雷地予震灶配坤门,先伤老母次及长门,主面黄体瘦,噎食气蛊,官司口舌,田产败退。 断豫卦家财耗散,女人疾病猖狂,主人老母见阎王,骨肉仇隙参商。 三 雷水解震灶配坎门,家和财旺,初吉,久则子孙稀少,损女人。 断解卦后婆作配,钱财六畜享通,发长发少子孙荣,女人病伤不幸。 四 雷风恒,震灶配巽门,阴阳正配,利科甲,富贵双全。 断茂兮二木成林,年月日时具新,官封紫浩受恩荣,位列朝班有定。 五 地风升坤灶配巽门,伤老母,婆媳不和,孤寡绝子,贼由东南而入,破财招祸。 断升卦阴气太胜,邪魔入宅应凶,一门寡妇闹烘烘,此宅家神不宁。 六 水风井,坎灶配巽门,田财丰盛,利科甲子孝孙贤,六畜兴旺。 断坎水到巽宫,子孙甚兴降,田蚕多进益,富贵旺人丁。 七 泽风大过;兑灶配巽门,损男伤妇,已酉丑年应凶,绝寡。 断大过家中难过,伤人一子难留,六畜损伤无尽休,总然明师难救。 八 泽雷随兑灶配震门,人财两绝,孤儿寡母,女人持家。 断随伤长男长女,官司病人死亡,日后乏子好悲伤宅气大凶不祥。 一 巽为风巽灶巽门,男人短寿,主疯狂,财丁寡居。 断风卦纯阴不利,伤夫克子难当,喘嗽麻木又疯狂,孤寡零丁异样。 二 风天小畜巽灶配乾门,主伤长妇长女,人财两败,筋骨疼痛,嘴歪目斜。 断小畜对人不利,夭死荡产亡家,重娶妻妾甚堪嗟,终须零落孤寡。 三 风火家人巽灶配离门,无生育之道,初吉,后绝子寡居。 断家人田蚕盛旺,持家妇女有方,此灶缺子少儿郎,须防女人怪样。 四 风雷益巽灶配震门,人财两旺,富贵双全,亥卯未年应吉,千祥云集。 断风雷二林得成林,夫妻恩情恩义深,添丁发福多兴旺,宜业成家更称心。 五 天雷无妄乾灶配震门,父子不和,伤长子长孙,老公嗽死,子女不存。 断无妄纯阳伤阴,长子受克难存,邪魔横事定来侵,破财伤人心真。 六 火雷噬嗑离灶配震门,招财进宝,利科甲出文人秀士。 断子弟英雄列相公,总因修灶吉星,库存金存银千百贯,原来木火通明。 七 山雷颐艮灶震门,小口不利,克妻克子,寡居穷苦。 断颐卦家窒难保,筑墙观参细商,黄脾噎食人多亡,财产绝子非常。 八 山风蛊艮灶巽门,伤夫克子,寡妇持家,先绝三门。 断蛊卦小儿难养,女人黄瘦刑伤,绝子败家人遭殃,飞祸从天横降。 一 离为火,离灶,离门,克夫克子,寡妇持家,蛊光心疼。 断纯阴久后绝子,女婿内乱非宜,女人管家病不离,上下尊卑无义。 二 火山旅,离灶配艮门,妇人撑家,经脉不调,小儿夭死,男人惧内。 断旅卦夫妇不和,子孙难养成丁,人口财损畜不兴,孤儿寡母准定。 三 火风鼎,离灶配巽门,田产丰厚,子孙不利。 断鼎卦纯阴初利,久居子息最难。六畜兴旺走庄田,抱养义子受产。 四 火水未济离灶配坎门,阴阳正配,丰衣足
重明山人大师微信:cmsr168
有偿指点服务,这里没有白食。业务范畴:奇门遁甲,杨公风水,命理预测,企业起名,小孩起名,嫁娶择日,易学培训,寻龙点穴,阴宅风水,阳宅风水,种生基福地,风水培训,道法道术,驱邪化煞,收鬼镇妖,理疗坐骨神卧床不起,腿脚麻木,小儿夜啼,小儿低烧长久不退,一次搞定,女性乳腺增生一次搞定,不手术,不吃药。等等。

重明山人大师微信:
重明山人大师微信
八字命理流年运势预测,首次体验价格99元,不准不要钱。

上一篇:草思真人--选屋租房必懂的风水pdf电子书下载.pdf

下一篇:玄空风水之星运布局调理(上)pdf电子书下载.pdf

猜你喜欢